📄 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือเรียกสั้นๆว่า “ใบ 50 ทวิ” คืออะไร ❓
– เป็นเอกสารที่ผู้มีเงินได้(ตัวเรา) ได้รับจากผู้จ่ายเงินได้ โดยเป็นหลักฐานที่แสดงสาระสำคัญ ได้แก่
👉 ใครเป็นผู้จ่ายเงินได้
👉 ใครเป็นผู้รับเงินได้
👉 เงินได้นั้นมีมูลค่าเท่าใด
👉 เงินได้ตอนนั้นเป็นรายได้ประเภทใด
👉 เงินได้นั้นจ่ายให้เมื่อใด
👉 เงินได้นั้นผู้จ่ายได้ “หักภาษี ณ ที่จ่าย” เอาไว้เท่าใด เพื่อนำส่งให้กับสรรพากร
.
และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรและเราจะต้องจัดการอย่างไรเมื่อได้มา วันนี้ NEXTTO มีคำตอบมาฝากค่ะ ✨
====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด