วิดีโอการใช้งาน

วิดีโอสอนการใช้งานครบทุกฟังก์ชัน เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารธุรกิจให้คุณเริ่มต้นใช้งานระบบ NEXTTO (เน็กซ์ทู) ในการทำธุรกิจได้จริง โดยไม่สะดุด

คู่มือการใช้งาน NEXTTO-erp (Tutorial)

สามารถเรียนรู้รายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ ผ่านฟังก์ชันการทำงานที่ครบครันของ
NEXTTO System พร้อมวิธีเรียกดูข้อมูลรายงานทางบัญชีเพื่อส่งแบบให้ทางกรมสรรพากรง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง

EP.1 ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ

EP.2 ข้อมูลกิจการ เพิ่มสมุดบัญชี

EP.3 สินค้าและบริการ​

EP.4 การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ​

EP.5 การทำ BOM​

EP.6 การทำสต๊อกยกมา​

EP.7 การสร้างใบมัดจำ

EP.8 การสร้างใบเสนอราคาและใบสั่งขาย

EP.9 การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน

EP.10 การสร้างเอกสารขายสินค้าเป็นเงินสด

EP.11 การสร้างเอกสารซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

EP.12 การสร้างเอกสารซื้อสินค้าเป็นเงินสด

EP.13 การบันทึกค่าใช้จ่าย

EP.14 การบันทึกฝาก/ถอนเงิน/โอนระหว่างบัญชี

EP.15 การเรียกรายงานต่าง ๆ

EP.16 การเพิ่มพนักงานและกำหนดข้อมูลโปรไฟล์

EP.17 การยืนยันการเปิดใช้แพ็คเกจโปรแกรม NEXTTO

NEXTTO สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax Invoice) และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
และนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรผ่านบริการ Service Provider

EP.01 การออกสาร e-Tax ผ่านโปรแกรมบัญชี NEXTTO-erp

คู่มือการสมัคร SME ONE ID และ การสมัคร BDS​​

โครงการ SME ปัง! ตังได้คืน” จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ SME ด้วยการรับบริการบัญชีดิจิทัล

 

EP.1 การสมัคร SME ONE ID และ การสมัคร BDS สำหรับบุคคลธรรมดา

EP.2 การสมัคร SME ONE ID และการสมัคร BDS สำหรับนิติบุคคล