ทีมนักพัฒนาโปรแกรม

การสร้างโปรแกรมบัญชีให้นักบัญชีทำงานแบบดิจิทัลแทนการทำงานบัญชีจากกองเอกสาร ที่จะช่วยลดเวลาในการทำงาน
และได้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้องแม่นยำ

พบกับทีมของเรา​ นักพัฒนาระบบโปรแกรมดิจิทัล​

สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง นวัตกรรมใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ขยายการทำงานให้ไร้ขีดจำกัด ทำงานได้ทุกสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สำหรับยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง 

 

Crystal Software Group

NEXTTO เชื่อมต่อ API กับแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ชื่อดัง