ร่วมงานกับ NEXTTO (เน็กซ์ทู)

ก้าวสู่ความสำเร็จทางอาชีพ กับโอกาสในการร่วมงาน NEXTTO (เน็กซ์ทู) ผู้ช่วยนักธุรกิจยุคใหม่ในการบริหารระบบบัญชี ภาษี และการเงินแบบครบวงจร เป็นมากกว่าโปรแกรมบัญชีดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Sales Executive

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดออนไลน์

Digital Marketing Coordinator