การ Transformation ของอุตสาหกรรมบัญชีสู่การเป็น Digital นั้น 📄〰️📲 จะช่วยยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในวิชาชีพในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการบริการ ราคาค่าบริการ และการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพของนักบัญชีมากยิ่งขึ้น ✨ แต่การที่สำนักบัญชีจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรนั้นจะต้องพิจารณาความพร้อมเรื่องใดบ้าง วันนี้ NEXTTO มีคำตอบมาฝากค่ะ
.
ที่มา คุณฟ้ามุ่ย ตรีกาญจโนทัย ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาสชีพบัญขีด้านการทำบัญชี จดหมายข่าวสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 99
.
====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด