คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน สำนักงานบัญชีคุณภาพ และสำนักงานบัญชีดิจิทัล ณ บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย อ.หัวหิน
.
โดยได้ศึกษาระบบการทำงานของสำนักงานบัญชีและการใช้งาน “โปรแกรมบัญชีออนไลน์ NEXTTO” เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด