NEXTTO ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผันตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจยุคดิจิทัลด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ NEXTTO เป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการการเงินและจัดทำบัญชีให้แก่ บริษัท ชุมชนช็อป จำกัด ณ สำนักงาน เอส พี เค ธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​