NEXTTO ขอขอบคุณผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ!

NEXTTO รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเยี่ยมชมบูธจาก คุณจุฑามณี ยอดแสง ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ และ คุณกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ภายในงาน มหกรรมรวมพลัง SME ไทย (Thailand Synergy Expo 2024) ที่ผ่านมา

การเยี่ยมชมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ DBD ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NEXTTO ที่มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยให้ SMEs ไทยเติบโตไปอย่างยั่งยืน

NEXTTO มั่นใจว่าด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ SMEs เราจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้

สำหรับ SMEs ที่สนใจ NEXTTO ขอเชิญชวนให้ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ของเราได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด