NEXTTO ตัวช่วยผู้ประกอบการและนักบัญชียุคดิจิทัล ของนักศึกษา CIBA หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับการติดอาวุธให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ “นักบัญชีดิจิทัล” อย่างภาคภูมิใจ เรียนจริง ใช้งานง่าย

.

ทั้งนี้ทาง NEXTTO ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อรัญญา นาคหล่อ เป็นอย่างสูง อีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเรา NEXTTO ได้นำกิจกรรมและความรู้ดีๆ มอบให้แก่น้องๆนักบัญชีรุ่นใหม่ค่ะ

.

และขอบคุณน้องๆนักศึกษา CIBA (DPU) ชั้นปีที่ 3 ที่วันนี้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับเราอย่างอบอุ่น สนุกสนานและเป็นกันเอง แล้วพบกันอีกนะคะ

#ผู้ประกอบการใช้ดีบัญชีถูกใจ #NEXTTO #DigitalBusinessSolution #CIBA #DPU

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nextosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​