NEXTTO ร่วมกับ มหาวิทลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักบัญชีรุ่นใหม่ในหัวข้อ “รู้ทันภาษีกับนักบัญชียุค Digital”
.
NEXTTO ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ประนอม คำผา คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่ให้การต้อนรับ NEXTTO อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ
.
📆 และในวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรายังมีการจัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ
✨ : หัวข้อ “ผู้ช่วยนักบัญชียุค Digital”
⏰ : เวลา 08.30-17.00 น.
📍 : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องใหญ่ อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.
แล้วพบกันนะคะ 💕

#ผู้ประกอบการใช้ดีบัญชีถูกใจ #NEXTTO #digitalbusinesssolutions #SMEthailand

.

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nextosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​