NEXTTO ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย เข้าเสริมทัพความรู้ เตรียมพร้อมนักบัญชีรุ่นใหม่ จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าสู่ยุคบัญชีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 📃📲
.
ทั้งนี้ทาง NEXTTO ต้องขอขอบพระคุณ คุณเพชรา สงวนยวง จากสมาคมสำนักงานบัญชีไทยเป็นอย่างสูง ที่มาร่วมให้ความรู้ดีๆแก่น้องนักศึกษา และ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีและอาจารย์จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจกับ NEXTTO ได้นำกิจกรรมดีๆ มอบให้แก่น้องๆนักบัญชีรุ่นใหม่ค่ะ ✨

#ผู้ประกอบการใช้ดีบัญชีถูกใจ #NEXTTO #digitalbusinesssolutions

.

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nextosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​