ใบกำกับภาษีอย่างย่อและใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบต่างกันอย่างไร
.

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 1. ต้องมีระบุในใบว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”
 2. วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 3. เลขที่ใบกำกับภาษี
 4. ชื่อ/ชนิด/ประเภท/ปริมาณ/ราคา ของสินค้าที่ซื้อขาย
 5. ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
 6. ราคาสินค้าบริการ โดยต้องระบุยอดรวม Vat แล้ว
 7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
 8. จะไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้


ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี

 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี (ละหมายเลขลำดับของเล่ม ถ้ามี)

 5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า/บริการให้ชัดแจ้ง

 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
 9. สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้ ส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นคงยังต้องมีเหมือนกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

ใครสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้บ้าง

 1. กิจการในระบบ VAT ที่มีลักษณะขายปลีก โดยเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง หมายถึงการซื้อไปใช้เองไม่ได้นำไปขายต่อ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 2. กิจการในระบบ VAT ที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 3. โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอกรมสรรพากรก่อนเพื่อจดขอออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 

NEXTTO ช่วยให้ผู้ประกอบการจัดการงานขายหน้าร้านด้วยระบบ POS สามารถเชื่อมกับเครื่องระบบแอนดรอย แคชเชียร์และเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ รองรับการใช้งานบาร์โค้ด คำนวนราคาสินค้า แจ้งยอดชำระสุทธิและเงินทอน ตัดสต๊อกทันทีเมื่อมีการซื้อ-ขาย และ ข้อมูลจะถูกบันทึกบน Nextto-acc อัตโนมัติ สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วคลิก

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด