เปิดทุกเงื่อนไข โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet
 
– คุณสมบัติร้านค้า ที่สามารถถอนเงินจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี ดังนี้
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT)
2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT) เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax : CIT)
 
เงื่อนไขการใช้จ่าย แบ่งเป็น 2 รอบ
1. รอบ 1 ระหว่างประชาชนกับร้านค้าใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น คือ ร้านที่เป็นสะดวกซื้อลงมา
2. รอบ 2 การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอและขนาดของร้านค้า
 
สามารถใช้จ่ายสินค้าใดได้บ้าง ?
สินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการฯ ได้ ยกเว้น สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม
 
-ใครได้เงิน 1 หมื่นบาทบ้าง ?
1. ประชาชนจำนวนประมาณ 50 ล้านคน
2. อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
3. รายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาท หรือ ไม่เกิน 70,000 บาท/เดือน
4. มีเงินเก็บในบัญชี ไม่เกิน 500,000 บาท
 
เงื่อนไข โครงการมีอะไรบ้าง ?
1. สมัครเข้าร่วมโครงการในไตรมาส 3 ของปี 2567
2. เริ่มใช้จ่ายในไตรมาส 4 ของปี 2567
3. Super App นี้จะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่น ๆ
4. Super App ของรัฐบาล โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (สพร.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5. เงินต้องใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือน
6. โครงการสิ้นสุดเมษายน 2570
 
ร้านค้า ถอนเงินสดได้เลยไหม ?
ร้านค้าจะ “ไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันที” หลังประชาชนใช้จ่าย แต่ร้านค้าจะสามารถถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่ใน รอบที่ 2 เป็นต้นไป
 
====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด