ภ.พ.30 คืออะไร …. และเจ้าของธุรกิจต้องใช้ยื่นเมื่อไหร่?
.
.
#เจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจอะไรบ้าง ภ.พ.30 คือรายการสรุปภาษีซื้อ-ภาษีขาย
เจ้าของธุรกิจใช้เพื่อยื่นแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มแก่กรมสรรพากรทุกเดือน
ยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
สำหรับเจ้าของธุรกิจมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท/ปี ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
.
.
📝ภาษีซื้อ หมายถึง ภาษีที่ธุรกิจต้องเสียในกระบวนการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย ส่วนนี้จะถูกนำมาหักลดจากภาษีขายที่ธุรกิจเรียกเก็บจากลูกค้าในรอบเดียวกัน
ดังนั้น ภาษีซื้อจะมีผลในการคำนวณภาษีที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานทางภาษี
.
📝ภาษีขาย หมายถึง ภาษี 7% ที่เราเรียกเก็บจากลูกค้าในกระบวนการขายสินค้าบริการของเรา
โดยเงินจำนวน 7% นี้จะไม่ใช่ของธุรกิจเรา แต่จะเป็นส่วนของรัฐที่เราต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากร
.
.
📑สรุปโดยรวม คือแบบเอกสารที่แสดงในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คือเอกสารใบกำกับภาษี
โดยทุกๆสิ้นเดือน เจ้าของกิจการจะนำเอกสารใบกำกับภาษีมาสรุปยอดภาษีซื้อ-ภาษีขาย โดยนำ ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในแต่ละเดือน

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​