ประโยชน์ของ Dashboard

            – มองเห็นภาพรวมในด้านต่างๆ ของบริษัทได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

            – ช่วยให้แก้ไขปัญหาทางการตลาดได้อย่างตรงจุด

            – สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

            – มองเห็นภาพว่าสินค้าเสามารถสร้างเม็ดเงินได้มากที่สุด

            – นำข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้มากที่สุด

            – พนักงานภายในองค์กรสามารถทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากที่สุด

Dashboards สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องใดบ้าง ?
            – ลดความยุ่งยากในการอ่านรายงานของบริษัทสำหรับผู้บริหาร

            – ลดระยะเวลาในการเข้าประชุมไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสรุปข้อมูลต่างๆ

            – ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทำรายงานใหม่ เพราะ Report จะถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้า มา

NEXTTO โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มี Dashboard แสดงทั้งภาพรวมของกิจการ บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ รวมถึงค่าใช่จ่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  โดยจะแสดงกราฟแท่งให้เห็นได้อย่างชัดเจนและแน่นอนว่าการมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนนั้นจะทำให้การวางแผนกกลยุทธ์ทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nexttosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด