คุณจันจิรา สุมนัส ผู้บริหาร NEXTTO เข้าร่วมบรรยายให้กับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในหลักสูตร “Food for the Future” หัวข้อ การจัดการต้นทุนธุรกิจและภาษีอย่างไร ให้ธุรกิจยั่งยืน” ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร พร้อมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกคับคั่ง

.

NEXTTO ขอขอบพระคุณ ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ที่ให้เกียรติ NEXTTO ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ

#ผู้ประกอบการใช้ดีบัญชีถูกใจ #NEXTTO #digitalbusinesssolutions #SMEthailand

.

====================

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEXTTO

Facebook : Nextto System

Instagram : nexttosystem

LINE : @Nextto https://page.line.me/nextto

TikTok : @NEXTTO System https://www.tiktok.com/@nexttosystem

E-mail : helpdesk@nextosystem.com

ติดต่อได้ที่ : 095-5088226 หรือ 098-3910670

แหล่งข่าวสารล่าสุด​